Archive

Posts Tagged ‘वाढदिवस’

सविताचा वाढदिवस

कोण कुठली सविता ? त्याची ही एक गम्मतच आहे. आज आम्ही पुणे युनिव्हर्सिटीत निसर्ग चित्रे काढायला गेलो होतो. आज युनिव्हर्सिटी मध्ये पदवीदान समारंभ होता. अर्थातच त्यावेळी तेथे जत्रेचे स्वरूप असते. मुला-मुलींची पदवी पत्र मिळण्यासाठी प्रचंड गर्दी झालेली असते. एरव्ही युनिव्हर्सिटीत बरीचशी सामसूम असते कारण तिचा विस्तार कित्येक एकर मध्ये पसरलेला आहे. पण आज जिकडेतिकडे गर्दी व रगांची उधळण झालेली दिसते !
मी आज जेथे रंगवायला बसलो होतो तेथिल हिरवळीवर पण एक मुला मुलींचा घोळका येऊन बसला. त्यातीलच एक सविता, तिचा आज नेमका वाढदिवस होता. घोळक्यातील सगळे तिचे अभिनंदन करीत होते. कोणीतरी तिच्यासाठी केक आणून कापला. तोपर्यंत मी अगदी कामात गढून गेलेला होतो. थोड्याच वेळात सविता स्वत: येऊन मला केक देऊ लागली. अर्थातच मी तिचे अभिनंदन करीत केक घेतला. मग मी तिला विचारले अगं मी तर तुला गिफ्ट तर दिलेच नाही ! माझ्याकडून गिफ्ट घेशील ना? क्षणभर तिने चमकून माझ्याकडे पाहिले…..हातात तर माझ्या काहीही नव्हते. मग मी म्हटले तू माझ्यापुढे फक्त दहा मिनिटेच बसायचे. ती तय्यार झाली.
मग मी तिचे पोर्ट्रेट पेन्सिलीने दहा मिनिटात तयार करून दिले तर सगळेच खुष झाले. सविता तर एकदमच खुष ! मलाही, मी ही गिफ्ट देऊ शकलॊ त्या मुळे आनंद झाला.

मग सगळ्यांनी मला मधे घेऊन हा फोटॊ काढला

अश्या रितीने सविताचा वाढदिवस साजरा झाला !