Archive

Archive for 09/02/2010

जोडे आणि पादुका

भलतंच बोलताय राव तुमी !

अहो, आम्ही जातीवंत आहोत ! तुम्ही काय आम्हाला आता महाराष्ट्राची परंपरा शिकवणार काय ? आम्ही तर नुसते उचललेत, तुम्ही नाही का डोक्यावर घेऊन नाचता ? हां आता थोडी गल्लत झालीय आमची जोडे आणि पादुकात !!