Archive

Archive for 02/12/2009

स्केच

02/12/2009 2 comments

स्केच आत्ता पर्यंत आपण माझ्या

http://sketching-bysureshpethe.blogspot.com/

ह्या ब्लॉग वर स्केचिंग बद्दल माझ्या मनातील विचार , कल्पना व इतर प्रथितयश चित्रकारांचे म्हणणे ही वाचलेत. मध्यंतरी काही कारणाने ह्या ब्लॉगवर पोस्टींग करणे थांबले होते. आता ते पुन्हा शक्यतो नियमीत देण्याचा मी प्रयत्न करीन. शिवाय आता काही प्रात्यक्षिक ही दाखवण्याचा प्रयत्न असेन. आपण त्यास भरभरून साथ दिलीत तर मला हुरूप येईल.

हा आराखडा आहे.

आज येथे मी एक व्यक्ती चित्रण दाखवित आहे. हे पहिले चित्र म्हणजे प्राथमिक आराखडा आहे. ज्याचे स्केच काढायचे आहे त्या कडे अर्धा किंवा एक मिनिट निरखून पहा व त्यातील वैशिष्ठ्ये आपल्या मनात साठवण्याची संवय लावून घ्या ! त्यात काय काय पहाल ? त्या वस्तूचा बाह्य आकार, त्यातील ठळक भाग व त्याचे एकमेकांशी असलेले प्रमाण व मग ते जितक्या झटपट कागदावर रेखाटता येईल तितके रेखाटा. पुन्हा त्या वस्तू कडॆ पहा , क्षणभर डोळे मिटा व ते चित्रावर रोखून उघडा. काढलेल्या रेखाटनाशी ताडून पहा. आवध्यक तेथे फेरफार करा. खोडरबर वापरण्याची खोड आत्तापासून्च सोडून द्या. रेषा काढतांनाच त्या अस्पष्ट काढा म्हणजे खोडायचा प्रश्न उद्भवणार नाही. हे पहिल्याच प्रयत्नात जमेल असे नाही. मात्र निराश न होता आपला सराव सतत , रोजच्या रोज चालू राहू द्या. त्या साठी सुरवातीला स्थिर वस्तूंचा वापर करा. हा ही एक रियाजच आहे. घ्या बरं हातात पेन्सिल आंइ सुरू करा !

हे चित्र जवळ जवळ पुर्ण करीत आणले आहे

आता हे चित्र आहे ते स्केच पूर्ण केल्या नंतर. येथे मला जो जो वस्तू चा ( येथे व्यक्तीचा ) भाग अगदी ठळक व स्पष्ट दिसत आहे तेव्हढ्याच भागाला मी स्पर्श केलेला आहे.